terms-and-condition-banner-img

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Pēdējo reizi atjaunināts: 3.12.2021.

INFORMĀCIJA PAR MUMS

Šie lietošanas noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) regulē mūsu tiešsaistes platformas lietošanu, lv.treated.com (“Vietne”), kas pieder, to pārvalda un kontrolē Webcare Group Ltd t/a treat.com, kā arī Pakalpojumi un produkti, kas ir pieejami pakalpojumu lietotājiem, izmantojot Vietni.

Mēs esam Webcare Group Ltd t/a treat.com, uzņēmums, kas reģistrēts Anglijā un Velsā ar uzņēmuma numuru 06790962 un mūsu juridiskā adrese: Unit 18 Waters Meeting, Britannia Way, Bolton, Apvienotā Karaliste, BL2 2HH ("Operators", "mēs” vai “mēs”). Mēs esam atbildīgi par Vietnes darbību.

Mēs sadarbojamies ar dažādiem veselības aprūpes speciālistiem (“Pakalpojumu sniedzēji”) saistībā ar tiešsaistes televeselības medicīnisko konsultāciju sniegšanu, privātu recepšu izsniegšanu un Produktu piegādi un nosūtīšanu, kā arī drošu ziņojumapmaiņu starp viņiem un pakalpojumu lietotājiem.

DEFINĪCIJAS UN INTERPRETĀCIJA

Produkti” ir zāles, kas tiek nodrošinātas, izmantojot Vietni.

Pakalpojumu sniedzējs” vai “Pakalpojumu sniedzēji” nozīmē: (i) reģistrētus ārstus, kuri sniedz medicīniskos pakalpojumus, ko jūs saņemat, izmantojot Vietni; un (ii) reģistrētām aptiekām, kas sniedz farmaceitiskos pakalpojumus un piegādā un nosūta Produktus, ko iegādājaties, izmantojot Vietni.

Pakalpojumi” nozīmē medicīnas un farmācijas (klīniskos) pakalpojumus, kas tiek nodrošināti, izmantojot Vietni, un platformas pakalpojumus, ar kuriem jūs piekļūstat Vietnei un to izmantojat, kad saņemat šādus medicīniskos un farmaceitiskos (klīniskos) pakalpojumus.

jūs” un “jūsu” nozīmē jūs, jūsu apgādājamos, ja tādas ir, un jebkuru citu personu, kas piekļūst jūsu Operatora kontam (“Pacienta konts”).

Tiek uzskatīts, ka vārdiem “iekļauts”, “iekļauts” un “ieskaitot” seko vārdi “bez ierobežojuma”; vārds “vai” nav ekskluzīvs; un vārdus"šeit","šīlīguma","šo"un"hereunder" attiecas uz šiem noteikumiem, kā kopumā.

PIEKĻUVE VIETNEI

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus un pārliecinieties, ka tos saprotat. Ja vēlaties piekļūt Produktiem vai pakalpojumiem, izmantojot Vietni, jums tiks lūgts piekrist šiem Noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, jums netiks atļauts piekļūt Produktiem vai pakalpojumiem, izmantojot Vietni.

Noklikšķinot uz “Piekrist”, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat visiem noteikumiem un nosacījumiem, kas ietverti šajos noteikumos un mūsu konfidencialitātes politikā.

Produktiem un pakalpojumiem, kuriem ir pieejama Vietne, ir paredzēts piekļūt pakalpojumu lietotājiem, kuru domicils ir kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jūsu pienākums ir pārbaudīt, vai ir likumīga piekļuve Produktiem un pakalpojumiem no savas dalībvalsts.

Nav lietotāju, kas jaunāki par 18 gadiem: lai piekļūtu vietnei, jūs apliecināt un garantējat, ka esat vismaz 18 gadus vecs un ka esat spējīgs noslēgt saistošu līgumu, kas rada juridiskas saistības saskaņā ar jūsu valsts tiesību aktiem. dalībvalsts.

Ja esat jaunāks par 18 gadiem, lūdzu, nemēģiniet reģistrēties Vietnē vai nesniedziet mums nekādu personisku informāciju par sevi.

Neatkarīgi no 3.5. punkta, ja mēs ievācam personas informāciju no personas, kas ir jaunāka par 18 gadiem, mēs nekavējoties izdzēsīsim šo informāciju.

Ja uzskatāt, ka esam apkopojuši personas informāciju no personas, kas ir jaunāka par 18 gadiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

PAKALPOJUMI

Sniegtie pakalpojumi

 1. Operators piedāvā tiešsaistes saziņas platformu Pakalpojumu sniedzējiem un pakalpojumu lietotājiem, lai izveidotu savienojumu, izmantojot Vietni, izmantojot asinhronās telekomunikāciju tehnoloģijas, video un citus saziņas rīkus. Vietne atvieglo saziņu starp Pakalpojumu sniedzējiem un pakalpojumu lietotājiem, lai nodrošinātu Pakalpojumu un Produktu sniegšanu.
 2. Katrs Pakalpojumu sniedzējs piekļūst Vietnei, lai sazinātos ar jums. Jebkuru medicīnisku padomu, ko saņemat no Pakalpojuma sniedzēja, sniedz šāds pakalpojumu sniedzējs, nevis operators.
 3. Jūs atzīstat, ka paļaušanās uz jebkādiem Pakalpojuma sniedzēja Vietnē un Pakalpojumā sniegtajiem padomiem vai informācija ir tikai un vienīgi jūsu pašu risks, un, ciktāl to pieļauj tiesību akti, jūs uzņematies atbildību par visiem saistītajiem riskiem.
 4. Jūs varēsiet piekļūt noteiktiem pakalpojumu sniedzējiem, pamatojoties uz informāciju, ko iesniedzat Vietnei.
 5. Pirms receptes izrakstīšanas mēs varam izmantot kvalificētu klīnicistu pakalpojumus, lai veiktu jūsu konsultācijas iepriekšēju novērtējumu, un mēs varam lūgt jums sniegt papildu informāciju, pirms izrakstījušais klīnicists pieņem galīgo lēmumu.
 6. Ja jums var rasties jautājumi vai bažas par jūsu individuālajām vajadzībām un jebkādiem veselības stāvokļiem, jums vienmēr jākonsultējas ar kvalificētiem veselības aprūpes speciālistiem. Visa informācija, ko sniedz Operators vai saistībā ar jebkuru operatora atbalstīto saziņu, ir paredzēta tikai vispārīgiem informācijas nolūkiem. Jūsu mijiedarbība ar pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot Vietni, nav paredzēta, lai aizstātu jūsu attiecības ar jūsu parastajiem kvalificētajiem veselības aprūpes speciālistiem.

medicīnisko aprūpi vai padomu Operators nesniedz

 1. Operators nesniedz medicīnisku vai farmaceitisku (klīnisku) padomu vai aprūpi.
 2. Vietnes un Pakalpojumu saturs, tostarp bez ierobežojuma teksts, kopijas, audio, video, fotogrāfijas, ilustrācijas, grafikas un citi vizuālie materiāli, ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem un nav uzskatāmi par klīniskiem ieteikumiem, diagnozi, ārstēšanu vai jebkāda veida operatora ieteikumi.
 3. Pakalpojumu sniedzēji ir veselības aprūpes speciālisti, kuri ir reģistrēti savas kompetences ietvaros. Pakalpojumu sniedzēji ir pilnībā atbildīgi par jums sniegtās klīniskās aprūpes un konsultāciju kvalitāti un piemērotību.
 4. Operators neiesaka un neatbalsta nekādus konkrētus Pakalpojumu sniedzējus, testus, ārstus, aptiekas, medikamentus, produktus vai procedūras.
 5. Operators nekādā veidā nesniedz juridiskas konsultācijas vai pārstāvības saistībā ar jebkādiem juridiskiem jautājumiem, kas saistīti ar Pakalpojumu sniedzēja piedāvātajām konsultācijām, informāciju, precēm vai pakalpojumiem, tostarp, bet ne tikai, atbilstības pienākumiem vai darbībām, kas nepieciešamas, lai ievērotu jebkādus noteikumus .
 6. Operators nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas par tāda Pakalpojuma sniedzēja apmācību vai prasmēm, kurš nodrošina Pakalpojumus un Produktus, izmantojot Vietni.

Nav ārkārtas situācijām

 1. Pakalpojumi un produkti, kas ir pieejami, izmantojot vietni, nav piemēroti neatliekamā medicīniskā palīdzība. JA JŪS PIEDZIET MEDICĪNS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ, JUMS JĀSAZINĀS SAVU VALSTS VAI VIETĒJĀS VALSTS ĀRKĀRTAS NUMURS NEKAVĒJOTIES.
 2. Jums nevajadzētu ignorēt vai atlikt medicīniskās palīdzības meklēšanu, pamatojoties uz visu, kas parādās vai neparādās Vietnē.
 3. Jums ir jāmeklē neatliekamā palīdzība vai turpmāka aprūpe, ja to iesaka Pakalpojumu sniedzējs vai kad tas ir citādi nepieciešams.
 4. Jums jāturpina konsultēties ar savu pastāvīgo kvalificēto veselības aprūpes speciālistu un citiem veselības aprūpes speciālistiem, kā to ieteicis viņi vai Pakalpojumu sniedzējs.
 5. Vienmēr meklējiet padomu ārstam vai citam kvalificētam veselības aprūpes speciālistam par jautājumiem, kas jums rodas saistībā ar medicīnisko stāvokli, un pirms ārstēšanas pārtraukšanas, uzsākšanas vai modificēšanas.

Televeselības pakalpojumu riski

 1. Izmantojot Pakalpojumus, jūs atzīstat iespējamos riskus, kas saistīti ar televeselības pakalpojumiem, kas ietver, bet neaprobežojas ar:
  1. pārraidītā informācija var nebūt pietiekama (piemēram, slikta attēlu izšķirtspēja), lai ļautupieņemt atbilstošus medicīniskus vai veselības aprūpes lēmumus
   Piegādātājam;
  2. novērtēšanas vai ārstēšanas aizkavēšanās var rasties elektronisko iekārtu kļūmju dēļ;
  3. piekļuves trūkums jūsu medicīniskajiem dokumentiem var izraisīt nevēlamu zāļu mijiedarbību vai alerģiskas reakcijas vai citas sprieduma kļūdas; un
  4. lai gan mūsu izmantotajās elektroniskajās sistēmās ir iekļauti tīkla un programmatūras drošības protokoli, lai aizsargātu veselības informācijas privātumu un drošību, šie protokoli var neizdoties, izraisotkonfidencialitātes pārkāpumu
   jūsu veselības informācijas.

Recepšu politika 

 1. Operators neapstiprina nevienu konkrētu Produktu.
 2. Ja Pakalpojumu sniedzējs izraksta Produktu, viņš/viņa ierobežos tā piegādi, pamatojoties uz attiecīgajiem valsts vai ES noteikumiem, un izrakstīs Produktu tikai atbilstoši viņa klīniskajiem ieskatiem un profesionālajam spriedumam.
 3. Operators negarantē, ka jums tiks izrakstīta recepte.
 4. Pakalpojumu sniedzēji izrakstīs Produktu tikai ar ES vai valsts tirdzniecības atļauju attiecīgajā dalībvalstī.
 5. Atkarībā no attiecīgās dalībvalsts likumiem un noteikumiem, kurā atrodas Pakalpojumu sniedzējs un jūs, receptes tiks izsniegtas, izmantojot vienu no šīm metodēm:
  1. tieši jums pa e-pastu vai citādi;
  2. Pakalpojuma sniedzēja aptiekai, kas atrodas jūsu dzīvesvietas dalībvalstī, ar nosacījumu, ka recepti var nosūtīt pa e-pastu vai jebkuru
   alternatīvu elektronisku vai citu līdzekli; vai
  3. Pakalpojuma sniedzēja aptiekai, kas atrodas jebkurā citā dalībvalstī, ar nosacījumu, ka tai ir likumīgi atļauts nosūtīt Produktus uz attiecīgo
   galamērķi.
 6. Pirms katra pasūtījuma veikšanas jūs tiksiet informēts par recepšu piegādes iespējām, kas ir pieejamas jūsu dalībvalstī.
 7. Ja atsakāties no 4.5.5. punktā norādītajām recepšu piegādes iespējām, jūs nevarēsit pabeigt pasūtījumu un jums būs jāiegādājas izrakstītā Prece ar alternatīviem līdzekļiem.
 8. Pakalpojumu sniedzēji patur tiesības liegt jums piekļuvi Pakalpojumiem un Produktiem, ja viņi pēc saviem klīniskajiem ieskatiem uzskata, ka Pakalpojumi vai Produkti ir faktiski vai iespējami ļaunprātīgi izmantoti.
 9. Jūs atzīstat un piekrītat, ka visas receptes, kuras iegādājaties no Piegādātāja, būs paredzētas tikai un vienīgi jūsu personīgai lietošanai.
 10. Jūs piekrītat pilnībā un rūpīgi izlasīt visu sniegto informāciju par produktu un etiķetes un sazināties ar ārstu vai farmaceitu, ja jums ir kādi jautājumi par recepti.

Nav apdrošināšanas produktu

 1. operators, nav apdrošinātājs, Pakalpojumi nav apdrošināšanas produkti, un summas, ko maksājat Operatoram, nav apdrošināšanas prēmijas. Ja vēlaties iegūt jebkāda veida veselības vai citu apdrošināšanu, jums būs jāiegādājas šāda apdrošināšana atsevišķi vai jāpārliecinās, ka jums ir piekļuve valsts veselības sistēmai savā dzīvesvietas dalībvalstī vai jums ir tiesības uz to.
PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA

Vietne un Pakalpojumi ir pieejami tikai pakalpojumu lietotājiem, kuru domicils ir kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Piekļuve Vietnei vai Pakalpojumiem un to izmantošana ir ierobežota tikai tiem lietotājiem, kuri atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā ir pieejami Pakalpojumi.

Pakalpojumi nav pieejami pakalpojumu lietotājiem, kuri atrodas ārpus Eiropas Savienības. Piekļuve Vietnei vai pakalpojumiem no jurisdikcijām, kurās Vietnes saturs ir nelikumīgs vai kur mēs nepiedāvājam Pakalpojumus, ir aizliegta.

Jūs apliecināt, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem vai citiem piemērojamiem dalībvalsts tiesību aktiem jums nav liegts reģistrēties vai saņemt Pakalpojumus.

KONFIDENCIALITĀTE

Jūs piekrītat, ka informāciju, ko sniedzat saistībā ar Pakalpojumiem, Produktiem un Vietni, regulē mūsu Privātuma politika, kas ir iekļauta šajos noteikumos un ir iekļauta šajos Noteikumos ar atsauci.

PAKALPOJUMU PASŪTĪŠANA UN IEGĀDE

Abonēšanas noteikumi

 1. Ja iegādājaties abonementu saistībā ar noteiktiem pakalpojumiem un produktiem, jūsu abonements ir nepārtraukts un tiks automātiski atjaunots attiecīgā abonēšanas perioda beigās, ja vien neapturēsit abonementu pirms pašreizējā abonēšanas perioda beigas, noklikšķinot uz pauze savā pacienta dalībnieka profilā.
 2. Jūsu abonementa cena laiku pa laikam var mainīties, un šādos apstākļos mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai iepriekš informētu jūs par jebkādām cenu izmaiņām. Cenu izmaiņas stāsies spēkā nākamā abonēšanas perioda sākumā pēc cenas izmaiņu datuma. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem jūs piekrītat jaunajai cenai, turpinot izmantot Pakalpojumus vai pieņemt Produktus pēc tam, kad cenas izmaiņas stājušās spēkā. Ja nepiekrītat cenas izmaiņām, jums ir tiesības atteikties no izmaiņām, anulējot abonementu pirms cenu izmaiņu stāšanās spēkā.

Drukas kļūdas un nepareiza cenu noteikšana 

 1. Ja kāda Vietnē norādītā cena ir nepareiza drukas kļūdas vai no trešās puses saņemtās cenu informācijas kļūdas dēļ, mums ir tiesības atteikt vai atcelt jebkurus pasūtījumus. par to nepareizo cenu. Mums ir tiesības atteikt vai atcelt jebkurus šādus pasūtījumus neatkarīgi no tā, vai pasūtījums ir apstiprināts un no jūsu pacienta konta ir iekasēta maksa. Ja no jūsu pacienta konta jau ir iekasēta maksa par pirkumu un jūsu pasūtījums tiek atcelts, mēs nekavējoties piešķirsim jūsu pacienta kontam kredītu, kas atbilst maksas summai.

Tiešsaistes maksājumi 

 1. Iegādājoties Pakalpojumus un Produktus, izmantojot Vietni, kopējā cenā, ko maksājat, ir:
  1. cena, kas jāmaksā par medicīnisko pakalpojumu;
  2. cena, kas jāmaksā par farmaceitisko pakalpojumu un Preces piegādi un nosūtīšanu/piegādi;
  3. cena, kas jums jāmaksā par vietnes un tās funkciju izmantošanu un piekļuvi tai, izmantojot pacienta kontu, saistībā ar šiem medicīnas un farmācijas
   pakalpojumiem un produktiem; un
  4. jebkuri piemērojamie nodokļi.
 2. Mēs pieņemam jebkuru maksājumu veidu vai sistēmu, kas ir autorizēta Eiropas Savienībā, tostarp tiešo debetu (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais maksājums var nedaudz aizkavēties, ja izvēlēsities šo maksājuma veidu), debetkartes un kredītkartes, kā arī trešo -ballīšu platformas. Ja darījuma veikšanai tiek izmantots kredītkartes konts, mēs varam saņemt iepriekšēju apstiprinājumu summai līdz maksājuma summai. Ja reģistrējaties, lai veiktu atkārtotus maksājumus automātiski, visas maksas un nodevas tiks iekasētas no pacienta konta, kuru norādījāt reģistrācijas procesa laikā vietnē. Ja vēlaties norādīt citu maksājuma veidu vai ja ir izmaiņas, kas ietekmē jūsu maksājuma veidu vai sistēmu (piemēram, ja vēlaties mainīt kredītkarti vai debetkarti), jums ir
  jāmaina sava informācija tiešsaistē. Tas var īslaicīgi aizkavēt jūsu spēju veikt tiešsaistes maksājumus, kamēr mēs pārbaudīsim jūsu jauno maksājumu informāciju.
 3. Jūs apliecināt un garantējat, ka, veicot tiešsaistes maksājumus:
  1. jebkura jūsu sniegtā maksājumu konta informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga;
  2. Jums radušās maksas segs attiecīgā institūcija;
  3. jums būs jāmaksā nodevas, kas jums radušās publicētajās summās, tostarp, bez ierobežojuma, visus piemērojamos nodokļus; un
  4. jūs esat persona, uz kuras vārda ir izsniegts maksājuma veids un esat pilnvarots veikt pirkumu vai citu darījumu ar
   attiecīgo maksājuma veidu.
 4. Jums tiks dota iespēja pacienta kontam pievienot vairākus maksājuma veidus kā maksājuma iespējas, vienu no tiem izmantojot kā noklusējuma opciju. Ja maksājums no jūsu noklusējuma opcijas nav autorizēts vai neizdodas, mēs automātiski mēģināsim veikt maksājumu, izmantojot kādu no citiem maksājuma veidiem, ko esat reģistrējis savā pacienta kontā.

Piekrišana periodiskām maksām.

 1. Jūs piekrītat un atļaujat izmantot maksājuma veidu, lai automātiski tiktu iekasēts rēķins par Pakalpojumiem un Produktiem saskaņā ar Vietnē publicētajām cenām, kuras jebkurā laikā var mainīties. Ja mēs nevaram nodrošināt naudas līdzekļus no jūsu maksājuma veida jebkāda iemesla dēļ, tostarp, bet ne tikai, nepietiekami naudas līdzekļi maksājumu kontā vai nepietiekama vai neprecīza informācija, ko jūs sniedzāt, iesniedzot elektronisko maksājumu, mēs varam veikt turpmākas iekasēšanas darbības, ieskaitot nodevu piemērošanu likumā atļautajā apmērā.
 2. Jums ir tiesības atsaukt šo atļauju, piesakoties savā pacienta kontā un pārtraucot abonementu pirms nākamās plānotās atjaunošanas. 

Pacienta

 1. Mūsu pacienti 100% apmaksā pakalpojumus un produktus. Piekrītot šiem noteikumiem, jūs atzīstat, ka neatkarīgi no tā, vai jums ir vai nav valsts vai privāta veselības apdrošināšana, jūsu apdrošināšanas polise var nesegt pakalpojumu un produktu izmaksas.
 2. Jūs esat atbildīgs par saviem pabalstiem un to, kā tie attieksies uz jūsu pabalstu maksājumiem, un mēs neuzņemamies atbildību par šādas apdrošināšanas noteikumu un nosacījumu izpratni, pārzināšanu vai to ievērošanu.
 3. Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs izvēlaties iegādāties Pakalpojumus un Produktus, uz kuriem var vai neattiecas jūsu apdrošināšanas polise, ja šos pakalpojumus iegādājāties no cita pakalpojumu sniedzēja. Jūs esat izvēlējies Pakalpojumus un Produktus iegādei, apmaksājot sevi. Citiem vārdiem sakot, jūs esat norādījis mums un pakalpojumu sniedzējiem izturēties pret šo Pakalpojumu un Produktu iegādi tā, it kā jūs būtu neapdrošināts pacients, un jūs piekrītat būt 100% atbildīgs par pilnu produktu un pakalpojumu norādītās cenas samaksu. Jūs atzīstat, ka nav garantijas, ka jūsu apdrošināšanas sabiedrība veiks jebkādus maksājumus par izmaksām par produktiem vai pakalpojumiem, ko esat iegādājies, izmantojot Vietni, un jums ir jāveic visas un visas pārbaudes šajā sakarā pirms pasūtījuma vai pasūtījuma veikšanas. pirkums vai abonēšana.
 4. noteiksim Mēs jumsmaksu par jūsu pieprasītajiem Produktiem un pakalpojumiem. Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs piekrītat samaksāt šīs maksas pilnā apjomā kā pacients, kurš pats maksā, izvēloties neizmantot apdrošināšanas polises pabalstu. Jums var tikt piedāvāta dažādu Pakalpojumu izvēle kopā ar to cenām. Jūs esat izvēlējies Pakalpojumus un esat gatavs uzņemties pilnu finansiālo atbildību par šādu maksājumu.

Atteikuma/atcelšanas tiesības

 1. Produkti var ātri pasliktināties vai beigties derīguma termiņš; tos nevar atgriezt, apmainīt vai atmaksāt. Tomēr jums ir tiesības saprātīgi pārbaudīt savas Preces, tāpat kā veikalā, bet jūs nevarat atgriezt preces, kuras esat lietojis, ja vien jūs tās neatgriežat, jo tās ir bojātas vai bojātas.
 2. Attiecībā uz produktiem, kas nav zāles, un saskaņā ar ES Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvas 2011/83 par patērētāju tiesībām noteikumiem jums ir tiesības atcelt jebkuru tiešsaistē veiktu darījumu četrpadsmit (14) dienas pēc attiecīgā darījuma. Jums ir jāatgriež visi šādi saņemtie produkti četrpadsmit (14) dienu laikā pēc saņemšanas, ņemot vērā, ka jebkura atgriešana četrpadsmit (14) dienu laikā pēc attiecīgā darījuma tiks uzskatīta par atbilstošu šai prasībai. Jūs nekādā gadījumā nedrīkstat atgriezt atvērtu Preci, un jums netiks atmaksāta nauda, ​​ja mēs vai jebkurš Pakalpojumu sniedzējs saņems atpakaļ atvērtu Preci. Tas pats attiecas uz visiem Pakalpojumiem, kas sniegti pirms jūsu atcelšanas vai vienlaikus ar to.

Produktu piegāde

 1. Visus Vietnē reklamētos produktus jums tieši nosūtīs aptiekas nodrošinātājs.
ATBILSTĪBA, PIEKĻUVE VIETNEI, DROŠĪBA UN IEROBEŽOJUMI

Jūs piekrītat pilnībā, precīzi un patiesi izveidot savu pacienta kontu, tostarp, bet ne tikai, jūsu vārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un paroli, kas kļūst par jūsu pacienta kontu. ID un akreditācijas dati. Pacienta konta ID vai akreditācijas dati ir jums personiski, un jūs esat pilnībā atbildīgs par sava pacienta konta ID vai akreditācijas datu konfidencialitātes saglabāšanu, kā arī par visām darbībām, kas tiek veiktas ar šādu pacienta konta ID vai akreditācijas datiem. Jūs piekrītat aizliegt jebkurai citai izmantot jūsu pacienta konta ID vai akreditācijas datus un piekrītat nekavējoties informēt mūs par jebkādu faktisku vai aizdomām par jūsu pacienta konta ID vai akreditācijas datu neatļautu izmantošanu vai citām drošības problēmām, par kurām jūs uzzināsit.

Jums ir aizliegts pārkāpt vai mēģināt pārkāpt Vietnes drošību, tostarp, bez ierobežojumiem:

 1. piekļūt datiem, kas nav paredzēti šādam lietotājam, vai pieteikties serverī vai kontā, kuram lietotājs nav pilnvarots piekļūt;
 2. mēģinājums pārbaudīt, skenēt vai pārbaudīt sistēmas vai tīkla ievainojamību vai pārkāpt drošības vai autentifikācijas pasākumus bez atbilstošas ​​atļaujas; vai
 3. bez atļaujas piekļūt Vietnei vai jebkurai tās daļai vai izmantot to, pārkāpjot šos noteikumus vai piemērojamos tiesību aktus.

Jūs nedrīkstat izmantot skrāpi, rāpuļprogrammu, zirnekli, robotu vai citus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu vai kopētu datus Vietnē, izveidotu dziļu saiti uz jebkuru vietnes līdzekli vai saturu, apietu mūsu robotu izslēgšanas galvenes vai citus pasākumi, kurus mēs varam izmantot, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi Vietnei.

Par sistēmas vai tīkla drošības pārkāpumiem var iestāties civiltiesiskā vai kriminālatbildība. Mēs varam izmeklēt notikumus, kas var būt saistīti ar šādiem pārkāpumiem, kā arī iesaistītun sadarboties
tiesībsargājošās iestādesar tām, lai sodītu lietotājus, kuri ir iesaistīti šādos pārkāpumos. Jūs piekrītat neizmantot nevienu ierīci, programmatūru vai rutīnu, lai traucētu vai mēģinātu traucēt pareizu Vietnes darbību vai jebkuru darbību, kas tiek veikta Vietnē.

Ja izvēlaties vai jums tiek nodrošināts lietotāja identifikācijas kods, parole vai jebkura cita informācija kā daļa no mūsu drošības procedūrām, jums šāda informācija ir jāuzskata par konfidenciālu. Jūs nedrīkstat to izpaust nevienai trešajai pusei.

Mums ir tiesības jebkurā laikā atspējot jebkuru lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, neatkarīgi no tā, vai to esat izvēlējies vai mūsu piešķirts, un atsaukt jūsu piekļuvi vietnei un pacienta kontam, ja, mūsuprāt, neesat ievērojis kāds no šiem noteikumiem. Ja jūs zināt vai jums ir aizdomas, ka kāds cits, izņemot jūs, zina jūsu lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, jums nekavējoties jāinformē mūs, izmantojot Sazinieties ar mums.

ELEKTRONISKĀS KOMUNIKĀCIJAS

Lietojot Vietni vai Pakalpojumus vai sūtot mums e-pastus, ziņojumus un citus sakarus no savas galddatora vai mobilās ierīces, jūs sazināties ar mums elektroniski.

Jūs piekrītat saņemt no mums paziņojumus elektroniski.

Jūs piekrītat, ka:

 1. visus līgumus un piekrišanu var parakstīt elektroniski; un
 2. visi paziņojumi, izpaušana un cita saziņa, ko mēs jums sniedzam elektroniski, atbilst visām juridiskajām prasībām, ka šādiem paziņojumiem un citai saziņai jābūt rakstiskai.

Mēs un pakalpojumu sniedzēji var sazināties ar jums pa tālruni, pa pastu vai e-pastu, lai pārbaudītu jūsu konta informāciju. Mēs un pakalpojumu sniedzēji var pieprasīt papildu informāciju no jums un jūs piekrītat sniegt šādu papildu informāciju, lai nodrošinātu, ka jūs neesat krāpnieciski izveidojis savu kontu. Ja jūs nesniedzat šo informāciju pieprasītajā veidā četrpadsmit (14) dienu laikā pēc pieprasījuma, mēs paturam tiesības apturēt, pārtraukt vai liegt jūsu piekļuvi Vietnei un Pakalpojumiem un to izmantošanu, līdz jūs mums sniedzat informāciju. kā prasīts.

PIEKRĪŠANA ZVANU, ĪSZIŅU UN VIDEO IERAKSTU SAŅEMŠANAI

Sniedzot savu mobilā tālruņa numuru, jūs piekrītat, ka operators vai tā vārdā sazināsies ar jums pa jūsu norādīto mobilā tālruņa numuru, tostarp zvanus un īsziņas, lai saņemtu noteiktu informāciju un saziņa, kas saistīta ar Produktiem vai pakalpojumiem (piemēram, progresa izsekošana, atgādinājumi utt.) vai Vietni. Mēs varam apstiprināt jūsu atteikšanos ar īsziņas palīdzību. Ja abonējat vairāku veidu īsziņas no mums, mēs varam atteikties no pakalpojuma, kas jums pēdējo reizi nosūtīja ziņojumu, vai atbildēt uz jūsu STOP ziņojumu, nosūtot jums īsziņu ar pieprasījumu identificēt tos pakalpojumus, kurus vēlaties pārtraukt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, atsaucot savu piekrišanu, dažas Vietnes funkcijas un noteikti Pakalpojumi var jums vairs nebūt pieejami. Ņemiet vērā: ja pārtrauksit no mums saņemt īsziņas, iespējams, nesaņemsit svarīgu un noderīgu informāciju un atgādinājumus par saviem Pakalpojumiem.

VIETNES UN SAISTĪTO MATERIĀLU ĪPAŠUMTIESĪBAS, PAPILDU IEROBEŽOJUMI

Visas Vietnes lapas un jebkurš materiāls, kas ir pieejams lejupielādei, pieder Operatoram vai attiecīgi tā licences devējiem vai piegādātājiem. Vietni aizsargā piemērojamie nacionālie un starptautiskie autortiesību un preču zīmju likumi.

Saskaņā ar šiem noteikumiem un visu piemērojamo maksu samaksu mēs piešķiram jums atsaucamu, nenododamu (izņemot tālāk norādītos gadījumus), personisku, neekskluzīvu licenci izmantot Vietnes objekta koda versiju.

Visas tiesības, kas jums nav skaidri piešķirtas šajos Noteikumos, paturam un paturam mēs vai mūsu licences devēji, piegādātāji, izdevēji, tiesību īpašnieki vai citi satura nodrošinātāji.

Ne Vietni un pakalpojumus, ne jebkuru Vietnes un pakalpojumu daļu nedrīkst reproducēt, pavairot, kopēt, pārdot, pārdot tālāk, apmeklēt vai citādi izmantot jebkādiem komerciāliem nolūkiem bez mūsu nepārprotamas rakstiskas piekrišanas. Jūs nedrīkstat rāmja vai izmantot izstrādājot metodes, lai pievienot jebkuru preču zīmi, logo vai citu patentētu informāciju (tostarp attēlus, tekstu, lapas izkārtojumu, vai forma) mūsējie bez mūsu rakstiskas piekrišanas. Jūs nedrīkstat izmantot metatagus vai jebkādu citu “slēptu tekstu”, izmantojot mūsu nosaukumu vai preču zīmes, bez mūsu nepārprotamas rakstiskas piekrišanas.

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot vietni vai pakalpojumus. Jūs varat izmantot vietni un pakalpojumus tikai saskaņā ar likumu. Vietnes saturu, tostarp bez ierobežojumiem failus, dokumentus, tekstu, fotoattēlus, attēlus, audio un video, un jebkādus materiālus, kuriem tiek piekļūts, izmantojot vietni vai kas ir pieejami lietošanai vai lejupielādei, nedrīkst kopēt, izplatīt, modificēt. , pilnībā vai daļēji reproducēts, publicēts vai izmantots, izņemot nolūkos, korakstiski apstiprinājuši vai apstiprinājuši esam. Jūs nedrīkstat ierāmēt vai izmantot ierāmēšanas paņēmienus, lai ietvertu jebkādu nosaukumu, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipu, saturu vai citu patentētu informāciju (tostarp, bez ierobežojumiem, attēlus, tekstu, lapas izkārtojumu vai formu) vai pievienotu dziļās saites uz tiem. Operatoram bez mūsu nepārprotamas rakstiskas piekrišanas.

INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE, FUNKCIONALITĀTE

Lai gan mēs cenšamies nodrošināt Vietnes un Pakalpojumu aprakstu integritāti un precizitāti, mēs nesniedzam nekādus apliecinājumus, garantijas vai garantijas par vietnes, pakalpojumu aprakstu un cita satura pareizību vai precizitāti. Vietne. Iespējams, ka Vietnē var būt drukas kļūdas, neprecizitātes vai citas kļūdas un ka trešās personas Vietnē var veikt nesankcionētus papildinājumus, dzēšanu un izmaiņas. Gadījumā, ja rodas neprecizitāte, lūdzu, informējiet mūs, lai to varētu labot.

Vietnē esošā informācija var tikt mainīta vai atjaunināta bez brīdinājuma.

Turklāt mēs neuzņemamies nekādu atbildību par informāciju vai saturu, ko Vietnē ir ievietojusinavoperatoru trešā puse, kassaistīta ar.

Mēs paturam pilnīgu un vienīgu rīcības brīvību attiecībā uz Vietnes un Pakalpojumu darbību. Cita starpā mēs varam atsaukt, apturēt vai pārtraukt jebkuru Vietnes vai Pakalpojumu funkcionalitāti vai funkciju.

Mēs neesam atbildīgi par pārsūtīšanas kļūdām, sabojāšanu vai informācijas kompromitēšanu, kas tiek pārsūtīta pa vietējiem vai apmaiņas telekomunikāciju operatoriem.

Mēs neesam atbildīgi par informācijas uzturēšanu, kas izriet no Vietnes lietošanas vai saistībā ar Pakalpojumiem. Mēs paturam tiesības uzturēt, dzēst vai iznīcināt visus saziņu vai informāciju, kas publicēta vai augšupielādēta Vietnē vai Pakalpojumos saskaņā ar mūsu iekšējām ierakstu saglabāšanas vai iznīcināšanas politikām.

Vietnē esošajiem Produktu attēliem ir tikai ilustratīvs nolūks.

Produkti var atšķirties no Vietnē redzamajiem attēliem, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jūsu paļaušanos uz Vietnē izmantoto attēlu precizitāti.

Produktu iepakojums laiku pa laikam var atšķirties atkarībā no vietnes attēlos redzamā.

Visi Vietnē redzamie Produkti vienmēr ir atkarīgi no attiecīgā nodrošinātāja pieejamības. Ja Jūsu pasūtītā Prece nebūs pieejama, mēs Jūs informēsim, cik drīz vien iespējams, un nekavējoties atmaksāsim Jūsu veikto maksājumu.

SAITES UZ CITĀM VIETNĒM

Vietnē esošās saites uz trešo pušu vietnēm tiek nodrošinātas tikai jūsu ērtībām. Ja izmantojat šīs saites, jūs atstājat vietni. Mēs neesam pārskatījuši šīs trešo pušu vietnes un nekontrolējam šīs tīmekļa vietnes, to saturu vai pieejamību un neuzņemamies par tām atbildību. Tāpēc mēs neatbalstām un nesniedzam nekādus apgalvojumus par tiem vai jebkādiem tajos atrodamiem materiāliem vai jebkādiem rezultātiem, ko var iegūt, tos izmantojot. Ja jūs nolemjat piekļūt kādai no trešo pušu vietnēm, kas ir saistītas ar vietni, jūs to darāt uz savu risku.

Jūs varat izveidot saiti uz Vietnes sākumlapu, ja to darāt godīgā un likumīgā veidā un nekaitē mūsu reputācijai un neizmanto to.

Jūs nedrīkstat izveidot saiti tādā veidā, kas liek domāt par jebkāda veida asociāciju, apstiprinājumu vai apstiprinājumu no mūsu puses, ja tāda nav.

Jūs nedrīkstat izveidot saiti uz Vietni nevienā tīmekļa vietnē, kas jums nepieder.

Vietne nedrīkst būt ierāmēta nevienā citā tīmekļa vietnē, kā arī jūs nedrīkstat izveidot saiti uz jebkuru Vietnes daļu, izņemot mājaslapu.

Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma atsaukt saistīšanas atļauju.

LIETOTĀJA INFORMĀCIJA

Ja iesniedzat, augšupielādējat, ievietojat vai pārsūtāt jebkādu informāciju par veselību, slimības vēsturi, stāvokli, problēmām, simptomiem, personas informāciju, piekrišanas veidlapas, līgumus, pieprasījumus, komentārus, idejas, ieteikumus, informāciju, failus, video, attēlus vai citus materiālus mums vai Vietnei (“Lietotāja informācija”), jūs piekrītat nesniegt nekādu Lietotāja informāciju, kas:

 1. ir nepatiesa, neprecīza, apmelojoša, aizskaroša, apmelojoša, nelikumīga, neķītra, draudoša, uzmācīga, krāpniecisks, pornogrāfisks, kaitīgs vai kas var veicināt noziedzīgu vai neētisku uzvedību;
 2. pārkāpj vai pārkāpj jebkuras personas vai juridiskas personas privātumu, autortiesības, preču zīmi, tirdzniecības apģērbu, komercnoslēpumus vai intelektuālā īpašuma tiesības; vai
 3. satur vai pārraida vīrusu vai jebkuru citu kaitīgu komponentu.

Jūs piekrītat nesazināties ar citiem Vietnes lietotājiem, izmantojot nevēlamu e-pastu, tālruņa zvanus, pasta sūtījumus vai citus saziņas veidus.

Jūs apliecināt un garantējat mums un Pakalpojumu sniedzējiem, ka jums ir likumīgas tiesības un pilnvaras sniegt visu Lietotāja informāciju mums un Pakalpojumu sniedzējiem lietošanai, kā noteikts šeit un kā to pieprasa mēs un attiecīgais Pakalpojumu sniedzējs.

Jūs piekrītat, ka informāciju, ko sniedzat saistībā ar Pakalpojumiem un Vietni, regulē mūsu Privātuma politika.

Jūs piekrītat:

 1. nepiekļūt Vietnei un neizmantot Pakalpojumus jebkādā nelikumīgā veidā vai jebkādiem nelikumīgiem mērķiem;
 2. publicēt vai pārsūtīt: (i) ziņojumu ar viltotu vārdu; vai (ii) jebkuri dati, materiāli, saturs vai informācija (tostarp, bez ierobežojumiem, padomi un ieteikumi) (kopā “Informācija”), kas ir: (i) apmelojoša, apmelojoša, neķītra, krāpnieciska, nepatiesa vai pretrunā ar jebkuras citas personas īpašumtiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības; vai (ii) satur vai reklamē jebkādus vīrusus, tārpus, Trojas zirgus, bumbas ar laika degli, ļaunprātīgu programmatūru vai citu datorprogrammu vai kodu, kas ir izstrādāts vai paredzēts, lai bojātu, iznīcinātu, pārtvertu, lejupielādētu, traucētu, manipulētu vai citādi pārtrauktu vai atsavinātu Vietne vai pakalpojumi, personas informācija, programmatūra, aprīkojums, serveri vai informācija, vai veicinātu vai veicinātu uzlaušanu vai līdzīgu rīcību;
 3. uzdodas par savu identitāti vai nepatiesi atspoguļo savu identitāti vai nepatiesi norāda vai sniedz maldinošu informāciju par savu saistību ar kādu personu vai juridisku personu;
 4. manipulēt, uzlauzt, viltot, kopēt, pārveidot vai citādi sabojāt Vietnes vai Pakalpojumu administrēšanu, drošību vai pareizu darbību;
 5. Vietnē izmantot robotus vai skriptus;
 6. nemēģināt apgriezti izstrādāt, apgriezt montēt, apgriezti kompilēt, dekompilēt, izjaukt, tulkot vai citādi mainīt, izkrāpt vai radīt nepatiesus rezultātus no jebkura izpildāmā koda, informācijas par Vietni vai saņemto no Vietnes;
 7. darbojas kāda pretvīrusu vai pretspiegošanas programmatūra, kas ir iestatīta, lai ignorētu interneta pārlūkprogrammas sīkfailu iestatījumus;
 8. nepareizi identificēt jebkura Operatoram nosūtītā ziņojuma sūtītāju;
 9. mainīt elektroniskā pasta, ziņojumu vai sūtījumu attiecinājumu vai izcelsmi;
 10. ievākt vai vākt personas veselības informāciju par jebkuru citu personu, kas izmanto Vietni vai Pakalpojumus; un/vai
 11. pārkāpj vai veicina jebkuras puses autortiesību, patenta, preču zīmes, komercnoslēpuma vai citu īpašumtiesību, publicitātes vai privātuma tiesību pārkāpumus, tostarp, bet ne tikai, šādas trešo pušu tiesības.

Brīdinājums: ja, izmantojot vietni, jebkurā laikā sniedzat nepatiesu vai maldinošu informāciju, var tikt izrakstīta recepte vai, pamatojoties uz šādu informāciju, var tikt nodrošināts Produkts vai pakalpojums, kam var būt smagas un potenciāli dzīvībai bīstamas sekas. Izmantojot vietni un piekrītot šiem Noteikumiem, jūs piekrītat nesniegt nepatiesu, neprecīzu vai maldinošu informāciju jebkurā laikā. Šāda rīcība būtu šo noteikumu pārkāpums.

Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un sargāt Operatoru un pakalpojumu sniedzējus no un pret visām trešo pušu prasībām, zaudējumiem un izdevumiem (tostarp, bet ne tikai, saprātīgām advokātu honorāriem) pretvai kas mumsmums radušies saistībā ar jebkuru lietotāju. Informācija, ko augšupielādējat Vietnē vai pārsūtāt, izmantojot šo vietni, vai jebkurš šī 14. panta pārkāpums.

PRASĪBAS PAR AUTORTIESĪBU PĀRKĀPUMU

Mēs cienām citu personu intelektuālā īpašuma tiesības un sagaidām, ka vietnes pakalpojumu lietotāji rīkosies tāpat.

Mēs atsakāmies no jebkādas atbildības vai saistībām par vietnē ievietotajiem ar autortiesībām aizsargātiem materiāliem. Ja uzskatāt, ka jūsu darbs ir kopēts tādā veidā, kas ir autortiesību pārkāpums, lūdzu, veiciet tālāk norādītās procedūras.

Mēs nekavējoties atbildēsim uz paziņojumiem par iespējamiem pārkāpumiem, par kuriemir ziņots mums.

Paziņojumi par iespējamiem vietnē pieejamā satura pārkāpumiem 

 1. Ja esat autortiesību īpašnieks, pilnvarots rīkoties kāda vārdā vai pilnvarots rīkoties saskaņā ar ekskluzīvām autortiesībām, lūdzu, ziņojiet par visiem iespējamiem autortiesību pārkāpumiem, kas notiek vai izmantojot Vietni, nosūtot mums paziņojumu (“parPaziņojumsautortiesībām”), kas atbilst šādām prasībām:
  1. identificēt ar autortiesībām aizsargātos darbus, kuri, jūsuprāt, ir pārkāpti;
  2. identificēt materiālus vai saites, kas jūsuprāt, tiek pārkāptas (vai priekšmetu pārkāpuma darbības), un ka piekļuvi, kas ir, ir invalīds, tai skaitā vismaz, ja piemērojams, URL saites parādīts vietā, kur
   šāda materiālu var atrast;
  3. norādiet savu pasta adresi, tālruņa numuru un, ja iespējams, e-pasta adresi;
  4. Paziņojuma par autortiesībām pamattekstā iekļaujiet abus šos apgalvojumus:
   “Ar šo es apliecinu, ka godprātīgi uzskatu, ka arstrīdīgo izmantošanu
   autortiesībām aizsargātā materiālanav atļāvis autortiesību īpašnieks, tā aģents
   vai likums.”.
   “Ar šo es apliecinu, ka informācija šajā paziņojumā par autortiesībām ir precīza
   un, ievērojot attiecīgos juridiskos sodus, es esmuīpašnieks vai
   autortiesību vaiautortiesībupilnvarots rīkoties īpašnieka vārdā.
   ekskluzīvuiespējams pārkāpts”;
  5. norādiet savu pilnu juridisko vārdu un savu elektronisko vai fizisko parakstu; un
  6. piegādāt šo autortiesību paziņojumu ar visiem aizpildītiem elementiem mums: Sazinieties ar mums
INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Izņemot jūsu elektronisko medicīnisko ierakstu, mēs paturam visas tiesības, īpašumtiesības un intereses par Vietni un uz to, Pakalpojumi un jebkura informācija, dokumentācija, programmatūra vai citi materiāli vietnē, kā arī patenti, autortiesības, komercnoslēpumi, preču zīme, pakalpojumu zīme vai cits intelektuālais īpašums, vai īpašumtiesības uz jebkuru no iepriekšminētajiem, izņemot informāciju par Vietne, kas mums ir licencēta (tādā gadījumā licences sniedzējs patur visas tiesības, īpašumtiesības un intereses uz to).

Informācija, kas ir pieejama Vietnē un Pakalpojumos, ir Operatora īpašums. Jūs piekrītat nevienam neuzglabāt, kopēt, nemodificēt, reproducēt, pārsūtīt, neizdalīt, neiznomāt, neiznomāt, neaizdot, nepārdot, nepublicēt, pārraidīt, nerādīt vai neizplatīt šādu informāciju.

Mūsu preču zīmju, pakalpojumu zīmju un/vai logotipu izmantošana, reproducēšana, kopēšana vai tālāka izplatīšana bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta. Tieši iepriekšējais teikums attiecas arī uz jebkuru trešo pušu preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm un logotipiem, kas ir ievietoti vietnē.

Nekas no Vietnē ietvertā nedrīkst tikt interpretēts kā tāds, kas netieši, apstāšanās, atteikšanās vai citādi piešķir jebkādu licenci vai tiesības izmantot jebkuru preču zīmi, pakalpojumu zīmi vai logotipu, kas tiek
rādīts Vietnē bez Operatora rakstiskas atļaujas. , vai šādas preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai logotipa trešās puses īpašnieks. Vietnē var būt citi īpašumtiesību paziņojumi un informācija par autortiesībām, kuru noteikumiem jūs piekrītat ievērot.

Mēs varam dzēst jebkādu informāciju, ko jūs mums sniedzat un kuru pēc saviem ieskatiem uzskatām par krāpniecisku, aizskarošu, apmelojošu, piedauzīgu vai ar kuru tiek pārkāptas jebkuras citas personas vai juridiskas personas autortiesības, preču zīmes vai cits intelektuālais īpašums vai īpašumtiesības. .

GARANTIJU ATRUNA

Mēs negarantējam, ka piekļuve Vietnei vai tās izmantošana būs nepārtraukta vai bez kļūdām vai ka Vietnes defekti tiks novērsti.

Vietne, tostarp tajā ietvertais saturs vai informācija, vai jebkurš ar vietni saistīts pakalpojums, tiek nodrošināts “tāds, kāds tas ir”, bez jebkāda veida tiešas vai netiešas garantijas.

Jūs uzņematies pilnīgu atbildību un risku par Vietnes, ar vietni saistīto pakalpojumu un saistīto vietņu izmantošanu. Jūs esat atbildīgs par tādu procedūru ieviešanu, kas ir pietiekamas, lai apmierinātu jūsu datu dublēšanas un drošības vajadzības.

Uz garantijām saistībā ar Vietnē piedāvātajiem, pārdotajiem un izplatītajiem produktiem vai pakalpojumiem attiecas atsevišķi garantijas noteikumi un nosacījumi, ja tādi ir, ko nodrošinām mēs vai trešās puses (tostarp attiecīgie Pakalpojumu sniedzēji) kopā ar attiecīgajiem produktiem vai pakalpojumiem vai saistībā ar tiem.

Mēs negarantējam, ka, izmantojot Pakalpojumus, jums tiks izrakstītas receptes. Jūs atzīstat un saprotat, ka Vietnē iegūto Produktu izmantošana vai ļaunprātīga izmantošana var izraisīt nevēlamas vai negaidītas sekas.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ VIETNES LIETOŠANU
SVARĪGI — JŪSU UZMANĪBU ĪPAŠI PIEŠĶIRŠU ŠAI KLAUZAI UN MŪSU ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMIEM TAJĀ. 

Izņemot likumā noteiktos gadījumus un bez ierobežojumiem:

 1. mēs neuzņemamies nekādu atbildību par sekām, kas izriet no jebkādu Vietnē ietverto vai ar Vietnē pieejamo Produktu vai pakalpojumu lietošanas, izmantošanas vai ļaunprātīgas izmantošanas, tostarp par jebkādiem ievainojumiem vai jebkurai personai vai īpašumam nodarīts kaitējums nolaidības vai cita veida dēļ, tostarp jūsu neievērošana jebkādām Produktiem pievienotajām brīdinājuma etiķetēm; un
 2. mēs neesam atbildīgi par Nodrošinātāju darbībām vai bezdarbību.

Mēs nekādā veidā neizslēdzam un neierobežojam savu atbildību pret jums, ja tas būtu pretlikumīgi. Tas ietver atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi mūsu vai mūsu darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju nolaidība, vai par krāpšanu vai krāpniecisku maldināšanu.

Mēs neesam atbildīgi neatkarīgi no tā, vai tas ir līgums, delikts (tostarp nolaidība), likumā noteikto pienākumu pārkāpums vai citādi, par:

 1. zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, sniedzot neprecīzu vai nepilnīgu informāciju;
 2. jūsu emocionālās labklājības zaudēšana, tostarp, bet ne tikai, jebkāds radīts apmulsums;
 3. ienākumu zaudējums vai paredzamā peļņa;
 4. iespēju zaudēšana;
 5. nemateriālās vērtības zudums vai reputācijas kaitējums;
 6. trešajām personām nodarītie zaudējumi; vai
 7. jebkādiem netiešiem, izrietošiem, īpašiem vai priekšzīmīgiem zaudējumiem, kas izriet no Vietnes vai Pakalpojuma vai Produkta izmantošanas neatkarīgi no darbības veida.

Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem (līgumā, nolaidības dēļ vai citādi), ja:

 1. mēs neesam pārkāpuši jūsu likumīgo rūpības pienākumu;
 2. zaudējumi vai bojājumi nav saprātīgi paredzams šāda pārkāpuma rezultāts; vai
 3. jebkuri zaudējumi vai bojājumi, vai palielināts zaudējuma vai bojājuma risks, ja jūs pārkāpjat šos Noteikumus.

Saskaņā ar 18.2. pantu, mūsu kopējā atbildība pret jums neatkarīgi no tā, vai līgumā, deliktā (tostarp nolaidības dēļ), pārkāpjot likumā noteikto pienākumu vai citādi, kas izriet no Produktu vai pakalpojumu sniegšanas vai saistībā ar to, ir ierobežota līdz summai, ko maksā jūs attiecībā uz šādu produktu vai pakalpojumu.

Mēs veiksim visus atbilstošos tehniskos un organizatoriskos pasākumus pret neatļautu vai nelikumīgu jūsu personas datu apstrādi un pret nejaušu personas datu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, taču, ievērojot to un mūsu kā datu pārziņa pienākumus saskaņā ar tiesību aktiem, mēs nedrīkstam būt atbildīgs par datu zudumu vai citu personu nesankcionētu piekļuvi neatkarīgi no tā, vai tas ir nesankcionētas piekļuves, nepareizas adreses, tehniskas kļūmes, tehniskas iejaukšanās, nolaidības vai citu iemeslu dēļ.

Mēs atsakāmies no visām garantijām, tiešām vai netiešām (ciktāl to pieļauj tiesību akti), tostarp, bet ne tikai, netiešās garantijas par apmierinošu kvalitāti un piemērotību noteiktam mērķim. Mēs negarantējam, ka Vietne vai jebkādi mūsu jums nosūtītie paziņojumi būs brīvi no vīrusiem vai citiem kaitīgiem komponentiem.

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkuras trešās puses, tostarp, bet ne tikai, Nodrošinātāju darbībām vai bezdarbību.

Produkti un pakalpojumi tiek piedāvāti, izmantojot Vietni, tikai jūsu personīgai, sadzīves un privātai lietošanai. Jūs piekrītat nepiegādāt Produktus nevienai citai personai vai neizmantot Produktus vai Pakalpojumus jebkādiem komerciāliem, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas mērķiem, un mēs neesam atbildīgi pret jums par peļņas zudumu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, uzņēmējdarbības pārtraukumiem, vai uzņēmējdarbības iespēju zaudēšana, ja izmantojat šādus Produktus vai pakalpojumus citādi, nekā saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, neinformējot savu pastāvīgo kvalificēto veselības aprūpes speciālistu par produktiem vai pakalpojumiem, ko pasūtāt no Vietnes.

NEKĀDAS TREŠO PERSONU TIESĪBAS

Ja vien Noteikumos nav skaidri norādīts pretējais, nekas šeit nav paredzēts, lai piešķirtu nekādas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus citām personām, izņemot jūs, mūs un mūsu saistītos uzņēmumus. Nekas Noteikumos nav paredzēts, lai atbrīvotu vai izpildītu trešo personu pienākumus vai saistības pret jums, mums vai pakalpojumu sniedzējiem.

CEDĒJUMS

Jūs nedrīkstat piešķirt, nodot vai deleģēt Noteikumus vai kādu to daļu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Mēs varam brīvi nodot, piešķirt vai deleģēt visus vai jebkuru Noteikumu daļu un jebkādas ar tiem izrietošās tiesības vai pienākumus. Noteikumi būs saistoši pušu mantiniekiem, tiesību pārņēmējiem un atļautajiem cesionāriem, un tie būs viņu labā.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Šie noteikumi ir jāinterpretē un jāinterpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas tiesību aktiem.

Kā patērētājam jums ir patērētāju tiesības, kas jūs aizsargā saskaņā ar piemērojamiem obligātajiem tiesību aktiem jūsu dzīvesvietas dalībvalstī.

STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Anglijas un Velsas tiesām būs neekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz visiem strīdiem vai prasībām, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ar to, kā jūs lietojat Vietni, tostarp bez ierobežojumiem Pakalpojumiem, starp jums un mums.

Attiecībā uz jūsu kā patērētāja tiesībām jurisdikcija būs Anglijas un Velsas vai jūsu dzīvesvietas dalībvalsts tiesām.

Mēs centīsimies strādāt godprātīgi, lai atrisinātu visas problēmas, kas jums radušās saistībā ar Vietni, tostarp bez ierobežojumiem saistībā ar Vietnē pasūtītajiem vai iegādātajiem produktiem un pakalpojumiem, ja jūs ar mums sazināsieties.

Tomēr mēs apzināmies, ka var būt reti gadījumi, kad nevarēsim atrisināt problēmu tā, lai jūs varētu apmierināt jūs. Mēs un jūs centīsimies panākt vienošanos par pretenzijas atrisināšanu trīsdesmit (30) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijas tīmekļa vietne (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) var palīdzēt rast risinājumu jūsu patērētāja problēmai, izmantojot piemērotas iespējas.

FORCE MAJEURE

Mēs neuzskatīsim, ka esam pārkāpuši šos Noteikumus vai esam atbildīgi par jebkādiem šo Noteikumu vai mūsupārkāpumiemmēs nevaram Privātuma politikas jebkāda notikuma vai notikuma dēļ, kosaprātīgi kontrolēt, tostarp bez ierobežojuma, Dieva akti, terorisms, karš. , iebrukums, jebkādu publisko tīklu atteices, elektrības trūkums, zemestrīces vai plūdi, civilās nekārtības, streiki, ugunsgrēki vai citas katastrofas.

IZBEIGŠANA

Mēs paturam tiesības atteikties nodrošināt jums piekļuvi visai Vietnei vai tās daļai vai pārtraukt darbību. jūsu piekļuve visai Vietnei vai tās daļai, ja jūsu rīcība mums sniedz pamatotu iemeslu to darīt. Šis jo īpaši tas notiks, ja pārkāpsiet piemērojamos likumus vai līguma noteikumus.

Neatkarīgi no šādiem ierobežojumiem vai pārtraukšanas jums joprojām būs piekļuve Produkti un pakalpojumi, ko esat iegādājies līdz šim brīdim.

ATLĪDZINĀŠANA

Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un sargāt mūs un jebkuru no mūsu saistītajiem uzņēmumiem no un pret visām tiesībām, prasībām, zaudējumiem, saistībām, zaudējumiem, prasībām, darbības iemesliem, darbībām un prasībām (neatkarīgi no tā, vai saskaņā ar likumu vai pamatkapitālu), honorāriem, izmaksām un jebkāda veida advokātu honorāriem, kas tieši vai netieši rodas no vai saistībā ar:

 1. Vietnes, Produktu, Pakalpojumu vai jebkādas Vietnē ievietotās informācijas izmantošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu;
 2. jūsu Noteikumu vai konfidencialitātes politikas pārkāpums;
 3. jebkuras informācijas saturu vai priekšmetu, ko sniedzat mums vai jebkuram Pakalpojuma sniedzējam vai klientu apkalpošanas aģentam; vai
 4. jebkāda nolaidīga vai nelikumīga darbība vai bezdarbība, ko veicāt, izmantojot vietni, produktus, pakalpojumus vai jebkādu informāciju vietnē, tostarp bez ierobežojumiem trešās puses intelektuālā īpašuma tiesību, privātuma tiesību pārkāpumu vai nolaidības dēļ. vai nelikumīga rīcība.
NOTEIKUMU PĀRSKATĪŠANA

Pēc saviem ieskatiem mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus, kas stājas spēkā pēc to ievietošanas Vietnē. Tādēļ jums periodiski jāapmeklē šī lapa, lai pārskatītu pašreizējos Noteikumus, lai jūs būtu informēts par visiem šādiem labojumiem, kas jums ir saistoši. Tādēļ jūs piekrītat pārskatīt Noteikumus katru reizi, kad piekļūstat Vietnei, lai jūs varētu būt informēts par jebkādām izmaiņām šajos noteikumos. Šo Noteikumu pēdējās pārskatīšanas datums ir norādīts šo noteikumu augšdaļā.

Jebkāda Vietnes izmantošana pēc šādām izmaiņām tiks uzskatīta par jūsu piekrišanu tām. 26.3. Ja nepiekrītat jaunākajiem noteikumiem, jums ir jādzēš pacienta konts. 27.

TIESĪBAS AIZMIRSTIEM

Dzēšot Jūsu pacienta kontu, mēs izdzēsīsim visu informāciju, kas mums ir par jums.

Tomēr Pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar likumu ir jāsaglabā jūsu medicīniskā ieraksta kopija noteiktu laiku, kas dažādās dalībvalstīs var atšķirties, un līdz ar to tas ir arī operatoram.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Ja tiesa vai cita kompetentas jurisdikcijas tiesa atzīst, ka kāds no Noteikumiem nav izpildāms, šādi noteikumi ir jāierobežo vai jāatceļ līdz nepieciešamajam minimumam, lai citādi šie Noteikumi paliktu spēkā pilnībā un efekts.

Šie noteikumi veido visu vienošanos starp mums attiecībā uz šo noteikumu priekšmetu.

Atsevišķi šo Noteikumu noteikumi var tikt aizstāti ar skaidri norādītiem juridiskiem paziņojumiem vai noteikumiem, kas atrodas konkrētās Vietnes lapās.

Informācija par autortiesībām/preču zīmēm. Autortiesības © HR Healthcare Limited. Visas tiesības aizsargātas. Visas preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes (“Zīmes”), kas tiek parādītas vietnē, ir mūsu vai citu trešo pušu īpašums. Jums nav atļauts izmantot Zīmes bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas vai tādas trešās puses piekrišanas, kurai var piederēt Zīmes.

Tikai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu) 14. panta 2. punkta c) apakšpunktu un 28. pantu un līdzvērtīgus valsts tiesību aktus, kā arī saskaņā ar jebkādām citām juridiskām prasībām, kas noteiktas vai Saskaņā ar šiem noteikumiem tiek uzskatīts, ka Operators piegādā jums produktus un pakalpojumus, un attiecīgi tiek uzskatīts, ka Pakalpojumu sniedzēji ir piegādājuši šos produktus un pakalpojumus Operatoram.

KĀ SAZINĀTIES AR MUMS

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par Vietni, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja kāda iemesla dēļ jums ir jāsazinās ar mums, vienkāršākais veids ir sazināties ar mums tieši, izmantojot:

 1. Nosūtot e-pastu uz [klientuserviss-lv@treated.com]; vai

Ja šajos Noteikumos ir sniegta atsauce uz rakstisku saziņu, tas ir jāuzskata par saziņu, ko mēs veicam, izmantojot ekrāna ziņojumu, paziņojumu, tūlītēju lauku vai citu saziņu vai informāciju, kas jums tiek sniegta, izmantojot Vietni vai e-pastu. izmantojot e-pasta adresi, kuru esat norādījis mums saziņai ar jums. Šā punkta noteikumi neattiecas uz dokumentu izsniegšanas prasībām tiesvedībā.

Tulkošana

Šie Noteikumi sākotnēji ir sastādīti angļu valodā un vēlāk pārtulkoti latviešu valodā. Ja kāda noteikuma tulkojumā ir pretrunas vai neatbilstības šo Noteikumu latviešu valodas un angļu valodas versijās, noteicošā ir angļu valodas versija.

Mēs palīdzēsim, Jums izdarīt labāku izvēli.

Ieteikt medikamentu

Ja vēlaties atrast noteiktu medikamentu vai saslimšanu, sazinieties ar mums, un mēs Jums palīdzēsim to atrast.

Mēs, iespējams, Jums nosūtīsim e-pastu attiecībā uz šo problēmu, bet Jūs jebkurā laikā varat attiekties no šādu ziņu saņemšanas.

Uzdodiet jautājumu vai sniedziet kādu ieteikumu.​

Iesniedziet savu jautājumu šeit vai arī sazinieties ar mums, ja esat pamanījis kļūdu mūsu mājaslapā.

Mēs, iespējams, Jums nosūtīsim e-pastu attiecībā uz šo jautājumu, bet Jūs jebkurā laikā varat attiekties no šādu ziņu saņemšanas.
4.7

Mūsu vidējais novērtējums, balstoties uz saņemtajām 16373 atsauksmēm.

Pastāstiet mums par radušos problēmu

Es piekrītu lietošanas noteikumiem.
Mēs, iespējams, Jums nosūtīsim e-pastu attiecībā uz šo problēmu, bet Jūs jebkurā laikā varat attiekties no šādu ziņu saņemšanas.

Mēs ar Jums drīzumā sazināsimies. Mēs parasti cenšamies sniegt atbildi vienas darbadienas laikā.

Jūs esat pieteicies mūsu jaunumu saņemšanai. Apskatiet savu iesūtni, lai uzzinātu par aktuālajiem jaunumiem.

news-letter

Piesakaties mūsu jaunumu saņemšanai e-pastā, lai uzzinātu aktuālo informāciju par un daudz ko citu.

Uzklišķinot uz 'Abonēt tagad', Jūs piekrītat mūsu privātuma politikai.